Geiriadur Llun Ar-lein

Online Dictionary for Kids with Pictures

Pori yn ôl categori

Anifeiliaid
Offer
Rhannau'r Corff
Dillad
bwyd
digwyddiad
House
Niferoedd
ysgol
Chwaraeon
Pethau
Place

Anifeiliaid

Anifeiliaid, Anifeiliaid Anwes

ANIFEILIAID% 20AND% 20PETS 19 Anifeiliaid, anifeiliaid anwes

Adar

Pryfed

BIRDS% 20AND% 20INSECTS 6 Adar, Pryfed anifeiliaid

Fferm, Anifeiliaid Fferm

THE% 20FARM% 20AND% 20FARM% 20ANIMALS 9 Fferm, Anifeiliaid Fferm anifeiliaid

Pysgod, Anifeiliaid Môr,
Ymlusgiaid

PYSGOD% 2C% 20SEA% 20ANIMALS% 2C% 20AND% 20REPTILES 13 Pysgod, Anifeiliaid Môr, anifeiliaid Ymlusgiaid

Offer

Apartments

Y% 20APARTMENT% 20BUILDING Mae Apartments yn rhoi Saesneg trwy luniau

MATERION TAI
CYMUNEDAU
MATERION% 20OF% 20HOUSING% 20AND% MATERION 20COMMUNITIES OF HOUSING AND COMMUNITIES place english through pictures
SEFYDLIADAU CYMUNEDOL

SEFYDLIADAU CYMUNED Y GYMUNED% 20INSTITUTIONS place place through pictures

Rhannau'r Corff

Corff dynol

corff dynol1 Corff dynol: Corff, Pen, Llygad, Llaw, Troed; Mewnol Organs pobl Cymraeg trwy luniau

Wyneb, Gwallt

Coeden Deulu

teulu% 20tree 3 Family Tree geiriadur plant

Oedran - Disgrifiad Ffisegol

POBL% 20AND% 20PHYSICAL% 20DESCRIPTIONS Oedran Disgrifiad corfforol pobl Saesneg trwy luniau

STADAU FFISEGOL
GWEITHREDIADAU

DOSBARTHU% 20PHYSICAL% 20STATES% 20AND% 20EMOTIONS DARPARU STADAU FFISEGOL A GWEITHREDIADAU pobl Saesneg trwy luniau

Disgrifio Gwallt

Disgrifio% 20Hair% 201 Disgrifio pobl Gwallt Saesneg trwy luniau

Dillad

PROBLEMAU CARTREF
CLOTHING% 20PROBLEMS% 20AND% 20ALTERATIONS CLOTHING PROBLEMAU AC ADDASU pethau pethau Saesneg trwy luniau
Dillad bob dydd

DIOGELU Bob dydd Dillad bethau Saesneg trwy luniau

GWEITHIO YMARFER
ARCHWILIO ALLWEDDOL A CHYNNYRCH ALLWEDDOL pethau trwy gyfrwng y Saesneg
SLEEPWEAR, BYDWEAR

SLEEPWEAR% 20AND% 20UNDERWEAR SLEEPWEAR, BYDWEAR, pethau traed Saesneg trwy luniau

bwyd

DELI, BWYDYDD FROZEN,
BWYDIAU NEWYDD
DELI% 2C% 20FROZEN% 20FOODS% 2C% 20AND% 20SNACK% 20FOODS DELI, BWYDYDD FROZEN, bwyd BWYD ARCHWILIO
llysiauLLYWEDDAU Bwyd llysiau ffrwythau

ffrwythau bwyd Ffrwydron

CYNNYRCH LLEFRITH,
JUICES, BEVERAGEDAIRY% 20PRODUCTS% 2C% 20JUICES% 2C% 20AND% 20BEVERAGE. CYNHYRCHION DAIRY, JUICES, BEVERAGE bwyd
PARATOI AC ARGYMHELLION BWYD

BWYD% 20PREPARATION% 20AND% 20RECIPES PARATOI BWYD, RECIPES bwyd

Bwyd cyflym, Brechdanau, Siop Goffi

FAST% 20FOOD Bwyd cyflym, Brechdanau, bwyd Siop Coffi

CYNNWYS, QUANTITIES

CYNHYRCHWYR% 20AND% CYNNWYS 20QUANTITIES, QUANTITIES food

CYFLENWADAU DYLETSOL,
CYNHYRCHION BABI, BWYD PETHOUSEHOLD% 20SUPPLIES% 2C% 20BABY% 20PRODUCTS% 2C% 20AND% 20PET% 20FOOD HOUSEHOLD CYFLENWADAU, CYNHYRCHION BEAB, PET bwyd BWYD
GWEITHDREFNAU

GWEITHDREFNAU GWEITHDREFNAU: Pecynnau, Pobi tun, Jamiau a Jelïau, Cynnau, Cynhyrchion Baku bwyd

Cig, Dofednod, Bwyd Môr

MEAT% 2C% 20POULTRY% 2C% 20AND% 20SEAFOOD Cig, Dofednod, Bwyd Bwyd Môr

Dofednod-Bwyd Môr-Sifil

dofednod% 201 Dofednod Bwyd Môr Sheiifish bwyd

digwyddiad

CYSYLLTIAD DROS DYDD

cyfarch% 20people EVERYDAY CYSYLLTU pobl pobl yn Saesneg trwy luniau

Hamdden Awyr Agored

OUTDOOR% 20RECREATION Digwyddiadau hamdden awyr agored 1 Cymraeg trwy luniau

SIOPA

Digwyddiadau SIOPING SIOPING Cymraeg trwy luniau

TROSEDD AC AMGYLCHEDDAU

TROSEDD% 20AND% 20EMERGENCIES TROSEDD AC AMGYLCHEDDAU pobl Cymraeg trwy luniau

House

Ystafell fwyta, Ardal fwytaTHE% 20DINING% 20ROOM Ystafell fwyta, Man bwyta yn y lleoedd Saesneg trwy luniau Ystafell Wely Y% 20BEDROOM Ystafell wely yn gosod Saesneg trwy luniau

Problemau cartrefi

cartref% 20problem% 20and% 20repair Problemau cartrefi ac atgyweiriadau pobl Saesneg trwy luniau

Y tu allan i'r cartref

ALLANOL% 20THE% 20HOME Y tu allan i'r lle cartref Saesneg trwy luniau

LLINRY

LAUNDRY LAUNDRY yn rhoi Saesneg trwy luniau

Ystafell ddefnyddioldeb

cyfleustodau% 20room% 201 ystafell cyfleustodau lle Saesneg trwy luniau Saesneg trwy luniau

Ardal gegin

THE% 20KITCHEN Cegin - Utensils Cegin - pethau cegin Saesneg trwy luniau lle Cymraeg trwy luniau

Ystafell ymolchi

Y% 20BATHROOM Ystafell ymolchi yn rhoi Saesneg trwy luniau

Ystafell babi

THE% 20BABY% 27S% 20ROOM Ystafell y babi lle Cymraeg trwy luniau

BYW YSTAFELL

Y% 20LIVING% YSTAFELL BYW 20ROOM yn gosod Saesneg trwy luniau

Offeryn Garddio

CARTREF% 20SUPPLIES Offer Garddio a Chyflenwadau Cartref pethau trwy gyfrwng lluniau Saesneg

Niferoedd

Tymheredd, Tywydd

tywydd Tymheredd - Tywydd Tywydd Tymhorau Saesneg trwy luniau

Rhifau Cardinal, Niferoedd Ordiniol

rhif% 20 1 Cardinal Numbers, Ordinal Numbers geiriadur children

ARIAN

arian 1 ARIAN pethau pethau Saesneg trwy luniau

CYNNWYS, QUANTITIES

CYNHYRCHWYR% 20AND% CYNNWYS 20QUANTITIES, QUANTITIES food

ysgol

Cân yr Wyddor

yr wyddor. 2 Wyddor Alphabet geiriadur song

Diwrnodau Dweud ac Ysgrifennu, Dyddiadau

Diwrnodau Diwrnodau Dweud ac Ysgrifennu 2, geiriadur dyddiaduron plant

Dywedwch wrth yr amser

amser 1 Dywedwch wrth yr amser y geiriadur plant

Gwrthwynebu Geiriau

yn fawr, yn fach iawn, yn sydyn rhad, yn ddrud yn ddrud, yn fudr anodd, yn hawdd yn wag, yn llawn cyflym, braster araf, blaen tenau, yn ôl

Y CALENDAR

blwyddyn 1 Y CALENDAR: Blwyddyn, Misoedd, Tymhorau, Amser geiriadur plant

Camau Gweithredu Dosbarth

gweithredu yn yr ystafell ddosbarth Gweithrediadau 1 Ystafell Ddosbarth pobl o Gymru trwy luniau

Lliwiau

lliwiau plant geiriadur lliwiau

ARIANNAU

ARIANNAU YN ARIANNU bethau Saesneg trwy luniau

Chwaraeon

Chwaraeon unigol - Hamdden

UNIGOLOL% 20SPORTS% 20AND% 20RECREATION 1 Chwaraeon unigol Pobl hamdden Saesneg trwy luniau

Chwaraeon Dwr, Chwaraeon Gaeaf, Hamdden

DŴR% 20SPORTS% 2C% 20WINTER% 20SPORTS% 2C% 20RECREATION 1 Chwaraeon Dwr, Chwaraeon Gaeaf, Pobl Hamdden Saesneg trwy luniau

Chwaraeon, gweithredoedd ymarfer corff

CHWARAEON% 20AND% 20EXERCISE% 20ACTIONS 7 Chwaraeon, gweithredoedd ymarfer corff pobl Saesneg trwy luniau

Offer chwaraeon tîm

TEAM% 20SPORTS% 2C% 20TEAM% 20SPORTS% 20EQUIPMENT Tîm 9 offer chwaraeon pobl Saesneg trwy luniau

Pethau

Offer mewn Gweithdy, TOOLS A HARDWARE

TOOLS% 20AND% 20HARDWARE Offer mewn Gweithdy, TOOLS A HARDWARE pethau Saesneg trwy luniau

Offerynnau Cerddorol

MUSICAL% 20INSTRUMENTS Mae Offerynnau Cerddorol 2 yn gwneud pethau trwy gyfrwng y Saesneg trwy luniau trwy gyfrwng y lluniau

DYSGU DYSGU

DOSBARTHU% 20CLOTHING DOSBARTHU DYSGU pethau pethau Saesneg trwy luniau

Meddygaeth

MEDICINE 5 Meddygaeth bethau Saesneg trwy luniau Cymraeg trwy luniau

Emwaith - Toiledau - Gwneud

JEWELRY% 20AND% 20ACCESSORIES Emwaith Toiledau Gwneud pethau pethau Saesneg trwy luniau

Coed, Blodau, Planhigion

TRIN% 2C% 20FLOWERS% 2C% 20AND% 20PLANTS 3 Coed, Blodau, Planhigion pethau Saesneg trwy luniau Saesneg trwy luniau

Place

RESTAURANT

Y% Fwyd RESTAURANT 20RESTAURANT

Traeth

BEACH 5 Traeth lle Saesneg drwy luniau Cymraeg trwy luniau

Maes Awyr

Maes Awyr% 20 2 Maes Awyr Maes Awyr trwy luniau Cymraeg trwy luniau

Fferm, Anifeiliaid Fferm

THE% 20FARM% 20AND% 20FARM% 20ANIMALS Fferm 2, Fferm Anifeiliaid lle Cymraeg trwy luniau Saesneg trwy luniau anifeiliaid

SWYDDFA BOSTY% 20POST% 20OFFICE Y SWYDDFA'R SWYDD yn gosod Saesneg trwy luniau Amgylchedd, Ynni

THE% 20ENVIRONMENT% 20AND% 20ENERGY 1 Yr Amgylchedd, Ynni yn rhoi Saesneg trwy luniau Cymraeg trwy luniau

BANKY% BANC 20BANK yn rhoi Saesneg trwy luniau
TOWN DREF ALEDOL, DINAS

ROUND% 20TOWN% 20I PLACE AROUND TOWN, Y DINAS lle Cymraeg trwy luniau

STORIAD YR ADRAN

THE% 20DEPARTMENT% 20STORE YSTAFELL YR ADRAN i osod Cymraeg trwy luniau

ARCHFARCHNAD

Mae'r GRWYDDFA% 20SUPERMARKET yn rhoi Saesneg trwy luniau

Awyren

Lle Aer Airplane 1

STRYD TOYE

THE% 20TOY% 20STORE Y TOY STORI bethau Saesneg trwy luniau

Bydysawd, Ymchwiliad Gofod

THE% 20UNIVERSE% 20AND% 20SPACE% 20EXPLORATION 3 Universe, Space Exploration things english through pictures english through pictures

Cars

car% 20 5 Ceir Peiriannau Trosglwyddo Llawlyfr Awtomatig Peiriannau Trosglwyddo Saesneg trwy luniau Cymraeg trwy luniau