BANK

Y BANC


Gwnewch blaendal
Mae B yn tynnu'n ôl
Gwiriad arian parod C
D cael gwiriadau teithiwr
E agor cyfrif
F yn gwneud cais am fenthyciad
G cyfnewid arian cyfred

Slip blaendal 1
Slip tynnu allan 2
Gwiriwch 3
Gwiriad teithiwr 4
Llyfr banc / paslyfr 5
Cerdyn 6 ATM
Cerdyn credyd 7
Cangen 8 (banc)
Blwch blaendal 9 diogel
Rhifydd 10
Gwarchod diogelwch 11
12 ATM (peiriant) / peiriant arian parod
Swyddog banc 13