ARIANNAU

ARIANNAU

Ffurflenni Taliad

Arian 1
Gwiriwch 2
rhif gwirio rhif cyfrif b
Cerdyn credyd 3
rhif cerdyn credyd
Gorchymyn arian 4
Gwiriad teithiwr 5

Mesurau Cartrefi

Rhent 6
Taliad morgais 7
Bil trydan 8
Bil ffôn 9
Bil nwy 10
Bil olew / biliau gwresogi 11
Bil dŵr 12
Bil teledu 13
Taliad car 14
Bil cardiau credyd 15

Cyllid Teulu

16 yn cydbwyso'r llyfr siec
17 ysgrifennu siec
Banc 18 ar-lein
Llyfr siec 19
Cofrestr wirio 20
Datganiad misol 21

Defnyddio peiriant ATM

22 mewnosodwch y cerdyn ATM
23 rhowch eich rhif PIN / rhif adnabod personol
24 yn dewis trafodiad
Mae 25 yn gwneud blaendal
26 tynnu'n ôl / cael arian parod
Cronfeydd trosglwyddo 27
28 dileu'ch cerdyn
29 yn cymryd eich slip / derbynneb trafodion