Mathau o Dai a Chartrefi gydag enwau a lluniau

MATERION GWAHANOL O'R CARTREFI

Adeilad fflat 1, tŷ 2, tŷ dwbl / teulu deuluol 3, tref / trefhref 4, condominium / condo 5, dormwely / dorm 6 cartref symudol 7, cartref nyrsio 8, 9 cysgod 10 fferm, 11 ranch, 12 tŷ cartref 13 y ddinas 14 y maestrefi 15 y wlad 16 yn dref / pentref
Adeilad fflat 1, tŷ 2, tŷ duplex / dau deulu 3
Tŷ tref / tref 4, condominium / condo 5, dormwely / dormwely 6
Cartref symudol 7, cartref nyrsio 8, cysgod 9
10 fferm, 11 ranch,
Baddy ty 12
13 y ddinas
14 y maestrefi
15 y wlad
16 yn dref / pentref

MATERION GWAHANOL O DAI

cychod tŷ, castell, goleudy igloo, bwthyn, fila, tŷ ar wahân

cychod tŷ, castell, igloo
goleudy, bwthyn, fila, tŷ ar wahân
wigwam, pabell, fan gwersylla, tŷ pâr ar wahân, tai teras, bloc fflatiau: islawr, llawr gwaelod, llawr 1st ,, 2nd floor, 3rd floor, (Apartments) skyscraper

wigwam, pabell, camp gwersyll, ogof
tŷ pâr, tai teras,
bloc fflatiau: islawr, llawr gwaelod, llawr 1st ,, 2nd llawr, 3rd llawr,
(Apartments)
skyscraper

MATERION O DIGWYDDIADAU TAI


1. fflat (adeilad)


2. (un teulu) tŷ


3. tŷ duplex / dau deulu


4. tŷ tref / tref


5. condominium / codo


6. dormwely / dorm


7. cartref symudol / trelar


8. ffermdy


9. caban


10. cartref nyrsio

11. lloches


12. cwch ty

MATH O DAI

fflat: lle i fyw sy'n rhan o adeilad mwy, sy'n eiddo i landlord sy'n casglu rhent misol

 • Byddant yn rhentu fflat nes bydd ganddynt ddigon o arian i brynu tŷ.

caban:
tŷ bach, wedi'i adeiladu'n fras

 • Mae'r teulu'n hoffi aros mewn caban yn y mynyddoedd yn yr haf.

ystafell wely ar long

 • Mae'r cabanau ar y llong yn eithaf bach.

ardal fewnol o awyren

 • Mae gan yr awyrennau hynny gaban teithwyr mawr iawn.

condominium:
adeilad neu grŵp o adeiladau y mae eu fflatiau yn berchen ar eu pennau eu hunain

 • Maent yn adeiladu condominium newydd yn agos yma.

fflat mewn condominium

 • Cyn gynted ag y graddiodd, prynodd condominium yn y ddinas.

bwthyn: tŷ bach o un stori

 • Mae gan ei deulu bwthyn ar y traeth, lle maent yn mynd bob haf.

ty: adeilad wedi'i gynllunio fel lle i fyw

 • Maent yn disgwyl babi ac eisiau symud i dŷ mwy.

cwt: lloches bach, heb unrhyw fwynderau

 • Gwnaeth y plant bwtyn yn y goedwig.

plasty: tŷ mawr

 • Mae preswylfa swyddogol y maer yn blasty hardd.

troellwr: tŷ, yn fwy na bwthyn, sydd â nifer o ystafelloedd sydd i gyd ar un llawr.

 • Maent yn chwilio am rambler, oherwydd na all ei mam ddringo camau.

tŷ tref: tŷ a adeiladwyd mewn rhes o dai, gyda waliau ochr yn gysylltiedig

 • Fel arfer mae gan drefi lawer o gamau.