Enwau Offerynnau Cerddorol gydag Enwau a Lluniau

OFFERYNNAU CERDDOROL

Strings A.

Offerynnau Cerddorol
1. ffidil 2. viola 3. sofelyn 4. bas
Offerynnau Cerddorol
5. (acwstig) git 6. ukulele 7. gitâr trydan 8. banjo 9. mandolin
Offerynnau Cerddorol10. telyn

pigiadau

Offerynnau Cerddorol

1.bow 2.violin 3.viola 4. (Dwbl) bas 5.cello 6.piano

B. Gwlybion coed

Offerynnau Cerddorol
11. piccolo 12. ffliwt 13. clarinet 14. oboe
15. recorder 16. saxoffon 17. bas bas

Gwlybion coed

Offerynnau Cerddorol

11.flute 12.piccolo 13.oboe 14.recorder 15.clarinet 16.saxophone 17. bas bas

Llwyn Coed

llinellau coed

piccolo, ffliwt, obo, corn Saesneg, clarinét, clarinet bas, baswn, dwbl

C. Pres

Offerynnau Cerddorol
18. trumpwm 19. trombon 20. Corn Ffrangeg 21. tuba

pres

Offerynnau Cerddorol

7.French corn 8.tuba 9.trumpet 10.trombone

pres

pres

trumpwm, trombôn, corn Ffrangeg, tuba

D. Canlyniad

Offerynnau Cerddorol
22. drwm 23. kettledrum 24. bongos
25. conga (drwm) 26. cymbalau 27. xyloffon

Offerynnau taro

Offerynnau Cerddorol

18.xylophone 19.drum set 20.cymbal 21.drum

Offerynnau taro

offerynnau taro

kettledrum, gong, bongos, drwm snare, cymbalau, tambwrin, prawfgle, maracas

E. Offerynnau Allweddell

Offerynnau Cerddorol
28. piano 29. organ 30. piano trydan / piano digidol 31. synthesizer

F. Offerynnau Eraill

Offerynnau Cerddorol
32. accordion 33. harmonica

Offerynnau eraill

Offerynnau Cerddorol

22.accordion 23.harmonica

Cerddoriaeth Rock

Offerynnau Cerddorol

24. mike / microffon 25 (trydan) gitâr 26. (gitâr bas
27.keybord 28.anplifier

vibraphone, sacsoffon

vibraphone, sacsoffon

CERDDORFA

CERDDORFA

Gwifren goeden: ffliwt, taro, cylchdroi Pres: corn Ffrengig,
ffidil, telyn, piano, tiwtini, arweinydd

Orchestra Symffoni

Orchestra Symffoni

Adran Gwlyb Coed 1.bass clarinet 2.clarinets 3.contrabassoons 4. bassoons 5. fflutiau
6. Oboes 7.piccolo 8.Corniau Cymraeg
Adran darganfod 9. clychau bwlaidd 10.xylophone 11. triongl
12.castanets 13.cymbals 14.snare drwm 15.gong 16.bass drwm 17.rimpani
Adran bas 18.trumpets 19.comet 20.trombones 21.tuba 22.French homs
Ffrithryn 23.first violins 24.second violins 25.violas 26.cellos 27.double bases
28.harps 29.piano Podium 30.conductor

Strings Cerddorfa

telyn, arweinydd, bas dwbl, ffidil, podiwm, fiola, suddgrwth

telyn, arweinydd, bas dwbl, ffidil, podiwm, fiola, suddgrwth

offerynnau cerdd i blant

trwmped, tuba, tambwrîn, sacsoffon, recordydd, ffidil

offerynnau cerdd i blant

harmonica, xyloffon, gitâr, castanets, cymbals, accordion

offerynnau cerdd i blant

picano, ffliwt, triongl, drwm

cerddoriaeth

canu, chwarae'r ffidil, chwarae sacsoffon, chwarae'r gitâr

cerddoriaeth

Cerddoriaeth a Cherddorion

Cerddoriaeth a Cherddorion

gitarydd, gitâr acwstig, drymiwr, drymiau, amplifier

Rock Band

Rock Band

meicroffon, canwr, gitarydd bas, gitâr bas, gitâr trydan,
bysellfwrdd, allweddell

Band Jazz

Band Jazz

bas dwbl, clarinét, sacsoffon, vibraphone, trombôn

Offerynnau cerdd traddodiadol

Accordion offerynnau cerdd traddodiadol

Cerdyn: stribin brechyll, cofrestr treble, bysellfwrdd trwm, allwedd, grîn, melinau, botwm, bysellfwrdd bas, cofrestr bas

offerynnau cerdd traddodiadol - begpipesofferynnau cerdd traddodiadol - balalaika

Pibellau: pibell drwm, bibell chwythu, stoc, bagiau gwynt, sant
Balalaika: corff triagwl.

offerynnau cerdd traddodiadol Banjo

Banjo - corff cylchol

offerynnau cerdd traddodiadol - djembeharmonica
Djembe - croen batter, blwch sain, rhaff tensiwn; harmonica

Lluniau Cerddoriaeth ar gyfer Defnyddio Dosbarth a Therapi

Lluniau Cerddoriaeth ar gyfer Defnyddio Dosbarth a Therapi

Banjo, Boombox, Bugle, Castanets, Time Circle, Clarinet, Disc Compact, Cymbals, Dawns, Disgo Ball, Drum, Drummer

Lluniau Cerddoriaeth ar gyfer Defnyddio Dosbarth a Therapi

Drymwyr, Ffliwt, Fflutist, Delyn Aur, Gitâr, Harmonica, Ffolc, Clustffonau, Jig, Dawnsio Merched, Maracas, MP3 Chwaraewr

Lluniau Cerddoriaeth ar gyfer Defnyddio Dosbarth a Therapi

Cerddoriaeth, Nodyn Cerddoriaeth, Amser Cerddoriaeth, Nodyn, Parêd, Pat

Lluniau Cerddoriaeth ar gyfer Defnyddio Dosbarth a Therapi

Piano, Pipers Piping, Radio, Record, Sax, Sharp, Canu, Staff, Sticks, Sway, Tambourine, Theatr, Trombôn, Trwmped

Lluniau Cerddoriaeth ar gyfer Defnyddio Dosbarth a Therapi

Trwmped, Tuba, Ukelele, Violin, Wiggle, Xylophone

Cerddorion

Y geiriau i gerddorion sy'n chwarae offerynnau unigol:

soddgrwth
cellist
clarinet
clarinetydd
drymiau
drymiwr
gitâr
gitarydd
bysellfwrdd
bysellfwrdd
piano
pianydd
sacsoffon
sacsofffonydd
trombôn
trombonydd
trwmped
trwmpedwr
ffidil
feiolinydd

Mwy o eiriau i bobl sy'n ymwneud â cherddoriaeth:
alto cantor benywaidd gyda llais isel
Bass canwr gwrywaidd â llais isel
côr neu gyfarwyddwr corws rhywun sy'n cyfarwyddo grŵp o gantorion
arweinydd rhywun sy'n cyfarwyddo band neu gerddorfa
canwr person sy'n gwneud cerddoriaeth gyda'i lais
soprano cantores benywaidd gyda llais uchel
Tenor canwr gwrywaidd gyda llais uchel

Cerddoriaeth

blues: esblygodd arddull jazz araf o ganeuon Affricanaidd-Americanaidd

 • Rwyf wrth fy modd i wrando ar y blues pan rydw i'n unig.

clasurol: Fwsg Ewropeaidd hanner olaf y ddeunawfed ganrif; cerddoriaeth o ragoriaeth gydnabyddedig ac arddull ddifrifol

 • Mae gerddorfa symffoni y ddinas yn aml yn perfformio cerddoriaeth glasurol.

gwlad: arddull cerddoriaeth boblogaidd o'r de America a'r de-orllewin gwledig

 • Mae llawer o gerddorion gwlad yn byw ac yn gweithio yn Nashville, Tennessee.

gwerin / ethnig: cerddoriaeth sy'n deillio o bobl gyffredin rhanbarth

 • Roedd cerddoriaeth werin yn boblogaidd iawn yn yr Unol Daleithiau yn y 1960s.

jazz: math o gerddoriaeth a ddechreuodd â bandiau Affricanaidd-Americanaidd yn Ne America, a nodweddir gan fyrfyfyrio a rhythm cryf, hyblyg

 • Mae Jazz yn boblogaidd mewn sawl rhan o'r byd.

Oldies: cerddoriaeth boblogaidd o ddegawd cynharach

 • Mae ei hen hen hoffiaid o'r 1950s a 1960s.

poblogaidd: cerddoriaeth sy'n cael ei werthfawrogi gan nifer fawr o bobl yn ystod y cyfnod presennol

 • Mae'r orsaf radio honno'n chwarae cerddoriaeth boblogaidd yn unig.

rap: arddull gerddoriaeth boblogaidd ar hyn o bryd a ddechreuodd ymhlith perfformwyr Affricanaidd-Americanaidd, a nodweddir gan siarad, yn hytrach na chanu, mewn rhigwm a rhythm

 • Mae Rap am wrando, nid dawnsio.

rhythm a blues: arddull o gerddoriaeth gyda rhythm cryf a syml a geiriau a ddechreuodd yn y 1940s hwyr a 1950s cynnar ymhlith grwpiau Affricanaidd-Americanaidd

 • Mae rhythm a blues yn wych ar gyfer dawnsio swing.

craig: arddull gerddoriaeth boblogaidd wedi'i chwarae gan fandiau gyda gitâr, allweddellau a drymiau trydan, yn aml gyda chanu emosiynol gan grŵp neu un canwr

 • Mae cyngherddau creigiol yn boblogaidd iawn ymhlith pobl ifanc.

roc a rôl: arddull o gerddoriaeth a ddechreuodd yn yr 1950s ac elfennau cyfunol o rythm a blues a gwlad

 • Roedd llawer o sioeau teledu gyda dawnswyr creigiau a cherddi.

Dawns

bale:
dawns ffurfiol, artistig gyda symudiadau grasus a thechneg ymhelaeth

 • Mae hi wedi bod yn dawnsio ballet ers iddi fod yn blentyn.

sioe bale

 • Aethon ni at y bale neithiwr.

ystafell ddosbarth: fersiwn ffurfiol o ddawns poblogaidd, lle mae arddull a thechneg yn bwysig, gan gynnwys y foxtrot, waltz, swing, a Lladin, ymysg eraill

 • Rydw i'n dysgu'r waltz gan fy nghymydog sy'n dysgu dawnsio balwns.

dawns:
symud mewn amser gyda cherddoriaeth

 • Mae dawns yn ffordd dda o ymarfer ac ymlacio ar yr un pryd.

digwyddiad lle mae pobl yn mynd i ddawnsio

 • Ydych chi'n mynd i'r ddawns nos Sadwrn?

jazz: math o bale a berfformiwyd i gerddoriaeth jazz

 • Mae hi'n berfformiwr ballet uchaf ac fe'i cyflawnir hefyd mewn jazz.

Lladin: unrhyw un o'r dawnsfeydd a berfformiwyd i gerddoriaeth boblogaidd o America Ladin, gan gynnwys merengue, salsa, cumbia, bachata, mambo, samba, cha-cha, a tango, ymysg eraill

 • Mae'n ddawnsiwr swing da, ond yr hyn y mae'n ei hoffi yw Dawnsio Lladin.

llinell: dawns perfformio i gerddoriaeth gwlad, lle mae dawnswyr yn dawnsio'n unigol ond i gyd yn dilyn yr un camau

 • Un peth da am dawnsio llinell yw nad oes angen partner arnoch chi.

tap: dawns wedi'i berfformio gyda phlât fetel ynghlwm wrth y toes neu sawdl yr esgid

 • Mae hi'n dda yn y ddau falet a thac.