TOWN DREF ALEDOL, DINAS

TOWN TREF AROUND


Bakery 1
Banc 2
Siop barber 3
Siop llyfr 4
Gorsaf bws 5
Stori Candy 6
Gwerthwr ceir 7
Siop cerdyn 8
Canolfan gofal plant / canolfan gofal 9 XNUMX
Glanhawyr 10 / sychlanhawyr
Clinig 11
Storfa ddillad 12
Siop goffi 13
Storfa gyfrifiadurol 14
Storfa hwylustod 15
Canolfan copi 16


17 delicatessen / deli
Siop adran 18
Storfa ddisgownt 19
Siop Donut 20
Storfa gyffuriau 21 / fferyllfa
Siop electroneg 22
Canolfan gofal llygaid 23 / optegydd
Bwyty bwyd cyflym 24
Siop blodau 25 / blodeuwr
Siop dodrefn 26
Gorsaf nwy / orsaf 27
Siop groser 28


Salon gwallt 1
Storfa galedwedd 2
Clwb iechyd 3
Ysbyty 4
Gwesty 5
Siop hufen iâ 6
Siop jewelry 7
8 laundromat
Llyfrgell 9
Siop mamolaeth 10
Motel 11
Theatr ffilm 12
Stori gerddoriaeth 13
Salon ewinedd 14
Parc 15
16 siop anifeiliaid anwes / siop anifeiliaid anwes


Siop llun 17
Siop pizza 18
Swyddfa bost 19
Bwyty 20
Ysgol 21
Storfa esgidiau 22
23 (siopa) canolfan
Archfarchnad 24
Siop deganau 25
Gorsaf drenau 26
Asiantaeth deithio 27
Siop fideo 28

Y DDINAS

Llys 1
Tacsi 2 / cab / tacsi
Stondin tacsi 3
Gyrrwr tacsi / gyrrwr tacsi 4
Hydrant tân 5
Cynhwysydd sbwriel 6
Neuadd ddinas 7
Blwch larwm tân 8
Blwch post 9
Carthffos 10
Gorsaf heddlu 11
Carchar 12
Trawst 13
Stryd 14
Golau stryd 15
Llawer parcio 16
Maiden 17 metr
Metr parcio 18
Tryc sbwriel 19
Isffordd 20
Gorsaf isffordd 21


Stori newyddion 22
Golau traffig / signal traffig 23
Groesffordd 24
Swyddog heddlu 25
Crosswalk 26
27 cerddwyr
Tryc hufen iâ 28
Cylchdro 29
Garej parcio 30
Gorsaf dân 31
Stop bws 32
Bws 33
Gyrrwr bws 34
Adeilad swyddfa 35
Ffôn gyhoeddus 36
Arwydd stryd 37
Tyllau 38
Beic modur 39
Gwerthwr stryd 40
Ffenestr gyrru 41