CYNHYRCHION DAIRI, JUICES, BEVERAGE

CYNHYRCHION DAWR, JUICES, A BEVERAGE

Cynnyrch llefrith

Llaeth 1
2 llaeth braster isel
Llaeth sgim 3
Llaeth siocled 4
Sudd oren 5 *
Caws 6
Menyn 7
Margarîn 8
Hufen sur 9
Caws hufen 10
Caws bwthyn 11
Iogwrt 12
Tofu 13 *
Wyau 14

Suddiau

Sudd afal 15
Sudd pinofal 16
Sudd grawnffrwyth 17
Sudd tomato 18
Sudd grawnwin 19
Punch ffrwythau 20
Papurau sudd 21
Cymysgedd powdwr 22

Diodydd

23 soda
Soda diet 24
Dŵr potel 25

Coffi a The

Coffi 26
Coffi / decaff decaffein 27
Coffi 28 ar unwaith
Te 29
Te llysieuol 30
31 coco / cymysgedd siocled poeth