Cig, Dofednod, Bwyd Môr

CAD, PWYLLGOR, A PHAFAF

cig

Steak 1
Cig eidion 2
3 cig cig eidion
Eidion rhost 4
Asennau 5
Coes 6 oen oen
Chops cig oen 7
Trip 8
Iau 9
Porc 10
Chops porc 11
Selsig 12
13 ham
Bacwn 14
Dofednod
Cyw iâr 15
Breasts cyw iâr 16
Coesau Cyw iâr 17 / Drymiau
Adenydd cyw iâr 18
Gluniau cyw iâr 19
Twrci 20
Anach 21
Bwyd Môr
PYSGOD
Eog 22
Halibut 23
Hadd 24
Ffosydd 25
Brithyll 26
Catfish 27
Ffeil 28 o unig
DYSGU
Shrimp 29
Cregyn bylchog 30
Crancod 31
Clystiau 32
Cregyn gleision 33
Oystrys 34
Cimwch 35


1. cig eidion

2. cig eidion daear
3. rhost
4. stiwio cig
5. stêc

6. porc

7. selsig

8. rhost
9. chops
10. asennau sbâr

11. bacwn
12. ham


13. cig oen

14. coes
15. chops