Offer Garddio a Chyflenwadau Cartref

Offer Garddio a Chyflenwadau Cartref - Pethau - Dictionary Picture

CYFLENWADAU CARTREF

Offer Garddio a Chyflenwadau Cartref - Pethau - Dictionary Picture

1 yardstick, 2 fly swatter, 3 plunger
Flashlight 4, cordyn estyniad 5, mesur tâp 6
Ysgol gam 7, mousetrap 8, tâp masgio 9
Tâp trydanol 10, tâp duct 11, batris 12
Mae bylbiau / bylbiau 13, 14 yn ffiwsio
Olew 15, glud 16, menig gwaith 17
Chwistrelliad chwistrell / pryfed 18
Lladdwr rhwydo 19, papur tywod 20
Paent 21, 22 yn paent tynach
Brws paent 23 / brws, padell paent 24
Rholer paent 25, gwn chwistrellu 26

OFFERAU A CHYNNAL CYFARFODAU CARTREF

Offer Garddio a Chyflenwadau Cartref - Pethau - Dictionary Picture
1. mwn lawnt, 2. Gall nwy, 3. chwistrellu, 4. (gardd) pibell
5. nozzle, 6. olwyn, 7. gall dyfrio
8. rake, 9. hoe, 10. trowel
11. rhaw, 12. clippers gwrych, 13. menig gwaith
14. hadau llysiau, 15. gwrtaith, 16. hadau glaswellt
Offer Garddio a Chyflenwadau Cartref - Pethau - Dictionary Picture
17. flashlight, 18. swatter hedfan, 19. llinyn estyn
20. mesur tâp, 21. ysgol gam, 22. plunger
23. yardstick, 24. mousetrap, 25. batris
26. Ibylbiau / bylbiau, 27. ffiwsiau, 28. tâp trydanol
29. olew, 30. glud, 31. chwistrellu chwilod / chwistrell pryfed
32. lladdwr rhuthog

PECYNAU A GWEITHREDU GARDDI

Offer Garddio a Chyflenwadau Cartref - Pethau - Dictionary Picture

Mowch y planhigion B planhigion llysiau C planhigion blodau
D dyfrwch y blodau E Ewch y dail
G rhowch y llwyni H chwyn
1 lawntower, 2 gall nwy, 3 llinell trimmer
Solen 4, hadau llysiau 5, 6 hoe
Trowel 7, gwartheg 8 bar, 9
Pibell 10 (gardd), 11 nozzle, 12 chwistrellwr
Gall 13 dyfrio, 14 rake, 15 taflu blower
Bag gwastraff 16 yard
Clippers 17 (gwrych)
Trimmer gwrych 18
Cywion tynnu 19
Gwerthu 20

Gardd Yard - Lle i fyw - Tai - Photo Dictionary

Gardd Yard - Lle i fyw - Tai - Photo Dictionary

1. ymbarél

2. patio

3. (patio) bwrdd

4. (patio) cadeirydd

Gardd Yard - Lle i fyw - Tai - Photo Dictionary

5. blodau

6. gwely blodau

7. lawnt

8. barbeciw

Gardd Yard - Lle i fyw - Tai - Photo Dictionary

9. iard

10. gwrych

Gardd Yard - Lle i fyw - Tai - Photo Dictionary

11. llwyn

12. coeden

Gardd Yard - Lle i fyw - Tai - Photo Dictionary

13. gardd lysiau

14. cadair lolfa

15. daffodil

Gardd Yard - Lle i fyw - Tai - Photo Dictionary

16. hyacinth

17. daisy

18. twlip

19. tegeirian

20. Rhosyn

Garddio - Tai - Photo Dictionary

Garddio - Tai - Photo Dictionary

1. hadau

2. hambwrdd planhigion

Garddio - Tai - Photo Dictionary

3. sied

4. compost

5. rac

6. fforc

7. paw / rhaw

8. planhigyn

9. pibell

10. car olwyn

11. gall dyfrio

Garddio - Tai - Photo Dictionary

12. gwisgoedd gardd

13. chwistrellu

Garddio - Tai - Photo Dictionary

14. clippers

15. menig garddio

16. trowel

17. chwythwr lawnt

Camau Gweithredu

18. rhowch y lawnt

19. planhigion blodau

20. rac (y) dail

Garddio - Tai - Photo Dictionary

21. dŵr y planhigion

22. cloddio'r pridd