ARIAN

ARIAN

Darnau arian

enw

Gwerth

Ysgrifennwyd fel:

Ceiniog 1
Nicel 2
Diwrnod 3
Chwarter 4
5 hanner doler
Doler arian 6
un cant
pum cents
deg cents
ugain cents
hanner cant
un ddoler
1c $. 01
5c $. 05
10c $. 10
25c $. 25
50c $. 50
$ 1.00

Arian cyfred

enw

Weithiau dywedwn:

Gwerth

Ysgrifennwyd fel:

Bil 7 (un-) doler
Bil 8 bum doler
Bil deg-ddoler 9
Bil 10 ugain doler
Bil 11 hanner canolog
12 (un-) cil o ddoleri
un
bump
deg
ugain
hanner cant
cant
un ddoler
bum ddoleri
deg ddoleri
ugain doler
hanner cant o ddoleri
cant o ddoleri
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 100.00