Fferm, Anifeiliaid Fferm

Home » Fferm, Anifeiliaid Fferm

ANIFEILIAID FFERM A FFERM

1. ffermdy 2. (llysiau) 3. baglifryn 4. cnwd 5. system dyfrhau
1. ffermdy
2. (llysiau)
3. bagiau bach
4. cnwd
5. system dyfrhau
6. ysgubor 7. silo 8. sefydlog 9. gwair 10. pitchfork 11. iard ysgubor
6. ysgubor
7. silo
8. sefydlog
9. gwair
10. pitchfork
11. iard ysgubor
12. pigen / mochyn 13. maes 14. cyfuno 15. porfa
12. mochyn / mochyn
13. maes
14. cyfuno
15. porfa
16. berllan 17. coeden ffrwythau
16. berllan
17. coeden ffrwythau
18. ffermwr 19. llogi llaw
18. ffermwr
19. llogi llaw
20. coop cyw iâr 21. tŷ hen
20. coop cyw iâr
21. tŷ hen
22. ffens 23. tractor
22. ffens
23. tractor
24. rhos 25. cyw iâr / hen 26. cyw
24. ceiliog
25. cyw iâr / hen
26. cyw
27. twrci 28. gafr 29. plentyn 30. defaid 31. cig oen
27. twrci
28. gafr
29. plentyn
30. defaid
31. cig oen
32. tarw 33. (llaeth) buch 34. lloi lloi
32. taw
33. (llaeth) buwch
34. lloi lloi
35. ceffyl 36. moch 37. mochyn
35. ceffyl
36. mochyn
37. mochyn

Sylwadau Facebook