Amgylchedd, Ynni

YR AMGYLCHEDD AC YNNI


1. coedwigoedd / coedwigoedd
2. llyn
3. ddôl

4. mynydd
5. dyffryn

6. Rhaeadr
7. rapids

8. bryn
9. maes
10. nant / nant
11. pwll

12. llwyfandir
13. clogwyn
14. canyon
15. afon
16. argae

17. anialwch
18. twyni

19. jyngl
20. môr
21. bae
22. cefnfor
23. ynys

24. llygredd aer
25. glaw asid
26. gwastraff gwenwynig
27. ymbelydredd
28. llygredd dŵr

29. olew
30. (nwy naturiol
31. glo
32. gwynt
33. ynni niwclear
34. egni solar
35. pŵer trydan dŵr