Meddygaeth

MEDDYGAETH


1. aspirin
2. tabledi oer
3. fitaminau
4. surop peswch

5. peswch yn disgyn
6. llwyni gwddf
7. tabledi antacid
8. chwistrelliad chwistrellu / chwistrell trwynol
9. diferion llygad

10. ointment
11. creme
12. lotion
13. pad gwresogi

14. pecyn iâ
15. cadeiriau olwyn

16. bilsen
17. tabledi
18. capsiwl
19. capel
20. llwy de
21. llwy fwrdd