Traeth

BEACH


1. achubwr bywyd
2. stondinau achub bywyd
3. cynorthwyydd bywyd

4. bar byrbryd / stondin lluniaeth

5. twyni tywod
6. graig

7. nofiwr
8. ton
9. syrffiwr

10. gwerthwr
11. haul
12. castell tywod
13. marshell / cragen
14. ymbarél traeth
15. (traeth)
16. (traeth) tywel

17. siwt ymdrochi / swimsuit
18. cap ymdrochi
19. cicio bwrdd
20. bwrdd syrffio
21. barcud
22. llât rafft / aer

23. tiwb

24. (traeth) blanced
25. het haul
26. sbectol haul
27. lotyn / haul haul
28. pail / bwced
29. rhaw
30. pêl traeth
31. yn oerach