SEFYDLIADAU CYMUNEDOL

SEFYDLIADAU CYMUNEDOL


Gorsaf heddlu
Gorsaf dân B
C ysbyty
Neuadd y Dref / neuadd y ddinas
Canolfan hamdden E
Dump
G canolfan uwch Canolfan Gofal Plant H
Yr wyf yn eglwys J synagog K mosque L L

Gweithredwr argyfwng 1
Swyddog heddlu 2
Car heddlu 3
Injan tân 4
Diffoddwr Tân 5
Ystafell argyfwng 6
7 EMT / parafeddyg
Ambiwlans 8
Rheolwr maer / ddinas 9
Ystafell gyfarfod 10
Gampfa 11
Cyfarwyddwr gweithgareddau 12
Ystafell gêm 13
Pwll nofio 14
Gweithiwr glanweithdra 15
Canolfan ailgylchu 16
Gweithiwr gofal plant 17
Meithrinfa 18
Ystafell chwarae 19
Gweithiwr gofal henoed 20 / gweithiwr gofal uwch