Ymadrodd y Gair

Cartref » Ymadrodd y Gair

yak ar i barhau i siarad mewn ffordd annifyr (gellir ailadrodd "ar" ar gyfer pwyslais) Dim ond ar y blaen ac ar y blaen.
yak ar about + i barhau i siarad mewn ffordd annifyr am rywbeth (gellir ei ailadrodd ar gyfer pwyslais ar "ar" Daeth hi i ffwrdd ar swydd newydd ei gŵr ac ymlaen.
yammer ar i siarad mewn ffordd annifyr neu gwyno (gellir ailadrodd "ar" ar gyfer pwyslais) Maen nhw ar y blaen ac ymlaen.
yammer ar about + i siarad mewn ffordd annifyr am rywbeth neu gwyno amdano (gellir ailadrodd "ar" ar gyfer pwyslais) Roedd yn sowndio ac yn edrych ar ba mor ofnadwy oedd y gweinydd.

Sylwadau Facebook