Ymadrodd Verb

Cartref » Ymadrodd Verb

gweithredu i fyny ymddwyn neu weithredu'n amhriodol Rwy'n credu bod angen i mi fynd â'm car i'r peiriannydd oherwydd ei fod yn gweithredu eto.
ychwanegu * i fyny + cyfrifwch swm Ychwanegais y derbynebau ac roedd yn gyfanswm $ 135.46.
ychwanegu at + swm cyfartal Cyfanswm y costau a godwyd hyd at $ 325.00.
ychwanegu i fyny gwneud synnwyr Nid yw ei stori yn ychwanegu ato. Rwy'n credu ei bod hi'n gorwedd.
gofynnwch * allan + gwahoddwch ar ddyddiad Ni allaf gredu bod Joe yn olaf wedi gofyn i mi fynd allan ar ddyddiad!
gofynnwch * dros + gwahodd i gartref eich hun Pam na wnawn ni ofyn i'r Johnsons dros eu cinio?

Sylwadau Facebook