Pwy bynnag, Beth bynnag, Pa bynnag bynnag, Fodd bynnag, Pryd bynnag a phan bynnag

Cartref » Pwy bynnag, Beth bynnag, Pa bynnag bynnag, Fodd bynnag, Pryd bynnag a phan bynnag

  1. Mae'r geiriau hyn yn golygu "does dim ots pwy", "does dim ots beth". ac ati
  2. Pwy bynnag, Beth bynnag, Pa un bynnag sydd hefyd yn enwogion cymharol: gallant fod yn bynciau neu wrthrychau cymal.
pwy bynnag etc + cymal + cymal
cymal pwy bynnag etc + cymal
  • Pwy bynnag ffonau, dywedwch wrthyn nhw rydw i'n mynd allan / dydw i ddim yn agor y drws, pwy bynnag eich bod yn
  • Beth bynnag gwnewch chi, byddaf bob amser yn eich caru / Cadwch dawelwch, beth bynnag digwydd
  • "Beth yw fy ngwely?" "Gallwch chi gael pa un bynnag ydych chi'n hoffi "
  • Fodd bynnag, mae llawer yn bwyta, nid yw erioed yn cael braster / Mae pobl bob amser eisiau mwy, fodd bynnag cyfoethog maen nhw
  • Pryd bynnag Rydw i'n mynd i Lundain Yr wyf yn ymweld â'r Oriel Genedl / Gallwch ddod pryd bynnag yr hoffech chi
  • Ble bynnag Rydych chi'n mynd, fe welwch Coca-Cola / Roedd y bobl yn gyfeillgar lle bynnag aethom ni

Sylwadau Facebook