boed a

Cartref » boed a

  1. Yn y cwestiwn a adroddwyd, gallwn ddefnyddio'r ddau p'un a ac if
  • Dydw i ddim yn siŵr p'un a/if Bydd gen i amser
  • Gofynnais p'un a/if roedd ganddi unrhyw lythyrau i mi
  1. Mae'n well gennym ni p'un a cyn neu yn enwedig mewn arddull ffurfiol
  • Gadewch i mi wybod p'un a gallwch ddod or Nodyn
  1. Ar ôl trafod, dim ond p'un a yw'n bosibl
  • We Trafodwyd a dylem gau'r siop (nid ydym ni trafodwyd os ...)

Sylwadau Facebook