Rhestr T

Cartref » Rhestr T

tapio neu dipio? tâp + ing = tapio
tap + ing = tapio
tystiol neu
tystiolaeth?
TESTIMONIAL = datganiad ffurfiol yn y
ffurf llythyr agored sy'n dyst iddo
cymeriad rhywun, cymwysterau a
profiad perthnasol
TESTIMONY = ffurfiol ysgrifenedig neu lafar
datganiad o dystiolaeth, yn enwedig mewn a
llys cyfreithiol
diolch chi neu
Diolch?
Hoffwn i DIOLCH yn fawr iawn
am eich help.
DIOLCH am eich help.
Ihavewrittenallmy DIOLCH
llythyrau.
Fe welwch fod 'diolch' yn BYDD
ysgrifennwyd fel un gair. Mae'n gysylltiedig â'i gilydd
dim ond pan gaiff ei ddefnyddio fel ansoddeiriad cyfansawdd
disgrifio 'llythyr' neu enw arall.
Gall y rhai sy'n gofalu am bethau o'r fath
byth yn dod â'u hunain i brynu fel arall
cardiau diolch deniadol sydd â nhw
THANKYOU neu DDiolch i chi
nhw!
troed neu dripe? Mae TROOP yn cyfeirio at y lluoedd arfog neu i
grwpiau o bobl neu anifeiliaid penodol:
TROOP o sgowtiaid
TROOP o blant
TROOP y mwncïod
Mae TROUPE yn cyfeirio at grŵp o deithio
actorion, dawnswyr, cerddorion neu eraill
diddanwyr.

Sylwadau Facebook