dim ac nid / nid dim

Cartref » dim ac nid / nid dim

1. Na yn benderfynyddwr. Rydym yn defnyddio dim cyn enwau unigol (cyfrifadwy ac anhywddiadwy) ac enwau lluosog.
Na yr un peth â nid a neu not unrhyw, ond rydym yn defnyddio dim:

(a) ar ddechrau dedfryd
(b) pan fyddwn ni am wneud y syniad negyddol yn gyffrous.

a.

  • Na mae sigarét yn gwbl ddiniwed. (NI Ddim yn unrhyw sigarét ...)
  • Na cwrw? Sut ydych chi'n disgwyl i mi ganu heb gwrw?
  • Na mae twristiaid byth yn dod allan i'r pentref.

b.

  • Ni allaf fynd yno. Mae dim bws. (Mwy o gymhleth nag Yna Nid yw bws)
  • Mae'n ddrwg gennyf na allaf stopio. Mae gen i dim amser.
  • Roedd dim llythyrau i chi y bore yma, dwi'n ofni.

2. Does neb, dim byd, neb ac unman yn cael eu defnyddio mewn ffyrdd tebyg i dim.

Cymharwch:

  • Nid oes neb daeth. (NI Ni ddaeth unrhyw un)
  • Gwelais oes neb yn (Mwy o gymhleth na wnes inid gweld unrhyw un)

3. Rydym ond yn defnyddio dim yn union cyn enw. Mewn achosion eraill rydym yn eu defnyddio dim (o).

    Sylwadau Facebook