nid ychwaith, nac ychwaith

Cartref » nid ychwaith, nac ychwaith

1. Rydym yn defnyddio nid ychwaith ac Nodyn i olygu 'nid hefyd'. Maent yn golygu yr un peth.
Ddim ac nac dechreuwch ar ddechrau cymal, ac fe'u dilynir gan ferf + pwnc ategol.

nid / na + berffaith ategol + pwnc

  • Ni allaf nofio. Ddim alla i (NID YDW i ddim yn gallu)
  • Dwi ddim yn hoffi opera. Ac nid ydw i (NID ydw i ddim hefyd)

2. Gallwn ni ei ddefnyddio nid ... naill ai gyda'r un ystyr

  • Ni allaf nofio. Ni allaf naill ai
  • Dwi ddim yn hoffi opera. Dydw i ddim ddim.

Sylwadau Facebook