Rhestr N

Cartref » Rhestr N

gwladoli neu
naturiol?
i NATIONALIZE = totransfer
perchnogaeth o'r sector preifat i'r
Roedd
i NATURALISE = i roi llawn
dinasyddiaeth ar dramor
dim corff na neb? Defnyddiwch y brawddegau enghreifftiol hyn fel canllaw:
Credwyd ei fod wedi bod
wedi llofruddio ond ni ddarganfuwyd CEFNDIR,
ac felly ni ellid profi dim. (= na
corff)
Mae NOBODY yn hoffi mynd i'r deintydd.
(= dim un)

Sylwadau Facebook