yn hir ac am amser hir

Cartref » yn hir ac am amser hir

Hir yn fwyaf cyffredin mewn cwestiynau a brawddegau negyddol, ac ar ôl hynny hefyd.

  • Pa mor hir wnaethoch chi aros? Doeddwn i ddim yn chwarae hir.
  • Roedd y cyngerdd hefyd hir.

Mewn brawddegau cadarnhaol, rydym fel arfer yn eu defnyddio amser maith.

  • Yr wyf yn aros (am) amser maith. (Yr wyf yn aros yn hir yn bosibl, ond nid yn arferol.)
  • Mae'n cymryd amser hir i gyrraedd ei thŷ.

Sylwadau Facebook