Ymhell a hir

Cartref » Ymhell a hir

Mae pell yn fwyaf cyffredin mewn cwestiynau a brawddegau negyddol, ac ar ôl hynny hefyd.

  • Pa mor bell a oeddech chi'n cerdded?
  • I gwneud yn byw ymhell o fan hyn.
  • Rydych chi wedi mynd rhy bell.
  • 'Unrhyw broblemau?' 'Ddim hyd yn hyn'(= nid hyd yn hyn.)

Mewn brawddegau cadarnhaol, rydym fel rheol yn defnyddio ffordd hir.

  • Rydym yn cerdded ffordd bell. (Cerddasom yn hyn yn bosibl, ond nid yn arferol.)
  • Mae hi'n byw ffordd bell oddi yma.

Sylwadau Facebook