esgusod fi, maddeuon a drist

Cartref » esgusod fi, maddeuon a drist

1. Fel arfer byddwn yn dweud esgus fi cyn i ni ymyrryd neu aflonyddu ar rywun;
yr ydym yn dweud Mae'n ddrwg ar ôl i ni aflonyddu neu drafferth rhywun.

Cymharwch:

  • Esgusodwch fi, a allaf fynd heibio? ... O, Mae'n ddrwg, a wnes i gamu ar eich traed?
  • Esgusodwch fi, a allech chi ddweud wrthyf y ffordd i'r orsaf?

I dechreuwch eich pardwn yn ffordd fwy ffurfiol o ddweud yn ddrwg gennym.

  • I dechreuwch eich pardwn. Rwy'n ofni na wnes i sylweddoli mai dyna oedd dy

2. Os na fyddwn yn clywed nac yn deall yr hyn y mae pobl yn ei ddweud, fel arfer byddwn yn ei ddweud Mae'n ddrwg gennym? Beth? (anffurfiol) neu (Mae'n ddrwg gen i?
Americanwyr hefyd yn dweud Esgusodwch fi?

  • "Mae Mike ar y ffôn." " Mae'n ddrwg gennym? "Dywedais" Mike ar y ffôn "
  • "Gweler chi yfory". "Beth? "Dywedais" Gweler chi yfory ".
  • "Rydych chi'n mynd yn fyddar". " Mae'n ddrwg gen i?"

Sylwadau Facebook