pob un

Cartref » pob un

1. Rydym yn defnyddio bob i siarad am ddau neu ragor o bobl neu bethau.
Rydym yn defnyddio bob i siarad am dri neu ragor (yn hytrach na "pob dau" rydym yn ei ddweud y ddau)

2. Yr ydym yn dweud bob pan fyddwn yn meddwl am bobl neu bethau ar wahân, un ar y tro.
Yr ydym yn dweud bob pan fyddwn ni'n meddwl am bobl neu bethau gyda'i gilydd, mewn grŵp (Mae popeth yn agosach at bawb)

Compere:

  • Rydym ni eisiau bob plentyn i'w ddatblygu yn ei ffordd ei hun
  • Rydym ni eisiau bob plentyn i fod yn hapus
  • Mae pob aeth rhywun yn ei dro i weld y meddyg
  • Rhoddodd bob claf yr un feddyginiaeth.

Nid yw'r gwahaniaeth bob amser yn wych iawn, ac yn aml mae'r ddau eiriau'n bosibl.

  • Rydych chi'n edrych yn fwy prydferth pob un amser rwy'n eich gweld chi.

Sylwadau Facebook