yn ystod ac yn y blaen

Cartref » yn ystod ac yn y blaen

1. Rydym yn defnyddio'r ddau yn ystod ac in i ddweud bod rhywbeth yn digwydd y tu mewn i gyfnod penodol o amser

  • Byddwn ar wyliau yn ystod/in Awst
  • Deffreuais i fyny yn ystod/in y noson

2. Mae'n well gennym ni yn ystod pan fyddwn yn pwysleisio ein bod yn sôn am y cyfnod cyfan

  • Mae'r siop wedi cau yn ystod Awst gyfan
    (Dim mewn Awst gyfan)

3. Rydym yn defnyddio yn ystod, Nid in, pan ddywedwn fod rhywbeth yn digwydd rhwng dechrau a diwedd gweithgaredd
(nid cyfnod o amser)

  • Roedd ganddo rai profiadau rhyfedd yn ystod ei wasanaeth milwrol.
    (Dim mewn ei wasanaeth milwrol)
  • Byddaf yn ceisio ffonio chi yn ystod y cyfarfod (Dim mewn y cyfarfod)

Sylwadau Facebook