ond - heblaw

Cartref » ond - heblaw

1. Rydym yn defnyddio ond i olygu, ac eithrio wedi'r cyfan, pob un, unrhyw, dim a phopeth, pawb, dim byd, neb, unrhyw le ac ati)

  • Mae'n bwyta dim byd ond hambyrgyrs
  • Pawb's yma ond George
  • Rydw i wedi gorffen bob y swyddi ond un.

Fel rheol, rydym yn defnyddio prononiadau gwrthrych (fi, ef ac ati) ar ôl ond.

  • Nid oes neb ond hi Byddai'n meddwl fel hynny.

2. Rydyn ni'n defnyddio'r infinitive heb orfod ond.

  • Nid yw'r plentyn hwnnw'n gwneud dim ond gwyliwch TV
    (NID .. dim ond gwylio teledu)

3. Nodwch yr ymadroddion nesaf ond un, lat ond dau etc

  • Mae fy ffrind yn byw y drws nesaf ond un (= dau dŷ oddi wrthyf)
  • Mae Lerpwl yn olaf ond un yn y gynghrair pêl-droed.

Sylwadau Facebook