Hefyd, hefyd a hefyd

Cartref » Hefyd, hefyd a hefyd

- cymal + hefyd = cymal + rhy

hefyd ac rhy Gall gyfeirio at rannau dirreintiol y ddedfryd yn dibynnu ar yr ystyr. Pan fyddwn yn siarad, gwnaethom yr union ystyr trwy bwysleisio'r gair y maent yn cyfeirio ato.

  • Mae gan bobl eraill gyfarfodydd ar ddydd Sul ac mae gennym gyfarfodydd ddydd Sul hefyd
  • Rydym yn mynd am deithiau cerdded ar ddydd Sul ac mae gennym gyfarfodydd ddydd Sul hefyd
  • Mae gennym gyfarfodydd ddydd Mawrth ac mae gennym gyfarfodydd ddydd Sul hefyd

Hefyd + verbs = be + Hefyd

  • Dwi ddim yn hoffi ef fi Hefyd meddyliwch ei fod yn anonest
  • Mae hi'n canu hi hi Hefyd yn chwarae'r piano
  • Dwi'n newynog ac rydw i Hefyd Wedi blino

hefyd (rhy) mewn ateb byr (nid Hefyd)

  • Dwi'n llwglyd. Dwi fi rhy/ Felly ydw i / Fi hefyd / rydw i hefyd (nid wyf fi Hefyd)

- peidiwch â defnyddio hefyd, hefyd, Hefyd mewn brawddegau negyddol = nid .. eigher, neither nor nor

  • Mae yno rhy - Nid yw ef yno
  • Rwy'n hoffi chi hefyd - Dwi ddim yn hoffi chi chwaith
  • Ddylwn i ei wneud rhy - Nid wyf yn gwneud hynny

Sylwadau Facebook