ar ôl (rhagosodiad) - wedyn (adverb)

Cartref » ar ôl (rhagosodiad) - wedyn (adverb)

  1. Ar ôl yn rhagdybiaeth: gall enw neu ffurflen -io gael ei ddilyn
  • Fe wnaethom fwyta mewn bwyty ar ôl y ffilm
  • Ar ôl gweld y ffilm, yr ydym yn ei fwyta mewn bwyty
  1. Ar ôl Mewn nid yn adverb: nid ydym yn ei ddefnyddio gyda'r un ystyr ag wedyn, Yna, or ar ol hynny
  • Aethon ni i'r sinema ac wedyn (Yna,/ ar ol hynny) rydym yn bwyta mewn bwyty.
    (NID ... a ar ôl rydym yn bwyta mewn bwyty)

Sylwadau Facebook