Ar draws a Dros

Cartref » Ar draws a Dros

ar draws ac dros = ar yr ochr arall i; i'r ochr arall i

- mae'n well ganddo dros = symud i'r ochr arall i rywbeth uchel

  • Pam fod y fenyw yn dringo dros y wal?

- mae'n well ganddo ar draws = symud i'r ochr arall i ardal fflat.

  • Cymerodd chwe wythnos iddo iddo gerdded ar draws yr anialwch.

Sylwadau Facebook