Bar coffi

Cartref » Bar coffi

Bar coffi - Dialogau Sefyllfaol - Sut i ddweud

Bar coffi - Dialogau Sefyllfaol - Sut i ddweud

1.

Beth hoffech chi ei yfed?

Coffi du i mi os gwelwch yn dda.

Beth am rywbeth i'w fwyta?

Ie, byddwn wrth fy modd â dogn o'r tart mefus hwnnw.

Yn gywir. Fe welaf a alla i ddal llygad y gweinyddwr.

2.

Beth alla i ei gael i chi yfed?

Byddai golosg eicon yn mynd i lawr yn dda.

A fyddech chi'n hoffi rhywfaint o gacennau hefyd?

Ydw, rwy'n credu y bydd gennyf sliw o sbwng siocled.

Yn gywir. Eisteddwch i lawr yno a byddaf yn dod â hi drosodd.

3.

Beth fyddwch chi'n gorfod ei yfed?

Hoffwn i rywbeth oer.

A fyddech chi'n gofalu am ryw gacen?

Ie, byddaf yn ceisio darn o gacen caws.

Mae'n sicr yn edrych yn demtasiwn. Ni fyddwn i'n meddwl fy hun.

4.

Beth ydych chi am ei yfed?

Rwy'n teimlo fel cwpan o de.

Ydych chi'n dymuno rhywbeth i'w fwyta?

Ie, hoffwn i hoffi rhywfaint o'r cacen ffrwythau hwnnw.

Mae hynny'n syniad da. Rwy'n credu y byddaf yn ymuno â chi.

Sylwadau Facebook