Mewn siop fferyllfa

Cartref » Mewn siop fferyllfa

Mewn siop fferyllfa - Dialogau Sefyllfaol - Sut i ddweud

Mewn siop fferyllfa - Dialogau Sefyllfaol - Sut i ddweud

1.

Mae'r meddyg wedi rhoi'r presgripsiwn hon i mi.

Dim ond pum munud y bydd yn cymryd, felly efallai y byddwch chi'n aros.

Oes gennych chi rywbeth addas ar gyfer gwefusau diflas?

Rhwbiwch yr hufen hon bob pedair awr.

2.

A allech chi wneud y presgripsiwn hon i mi, os gwelwch yn dda?

Fe'i gwnaf i chi ar unwaith.

Gyda llaw, beth ydych chi'n ei awgrymu ar gyfer llosg haul?

Dylai'r olew hwn egluro'r drafferth.

3.

Rwyf wedi cael y presgripsiwn hon gan Dr. Worrall.

Gallwch alw yn ôl amdano tua awr.

Allwch chi roi rhywbeth i mi am y frech hwn?

Rhowch gynnig ar y tiwb hwn o jeli.

4.

A allaf adael y presgripsiwn hon gyda chi?

Fe'i byddaf yn barod i chi gan 5.30.

Hoffwn i rywbeth am stye hefyd.

Rhowch y lotyn hwn dair gwaith y dydd.

Sylwadau Facebook