Gofyn i bobl ailadrodd a chynnig lifft mewn car

Cartref » Gofyn i bobl ailadrodd a chynnig lifft mewn car

Gofyn i bobl ailadrodd a chynnig lifftiau mewn car - Dialogau Sefyllfaol - Sut i ddweud

Gofyn i bobl ailadrodd a chynnig lifftiau mewn car - Dialogau Sefyllfaol - Sut i ddweud

1.

Mae'n ddrwg gennym, ond ni wnes i ddal hynny.

Dywedais, a allaf roi lifft i chi?

Onid yw hyn allan o'ch ffordd?

Na, mae ar fy ffordd adref.

2.

Mae'n ddrwg gen i.

Dywedais, na ddylwn eich gyrru gartref?

Oni fydd yn eich rhoi allan?

Na, gallaf fynd y ffordd honno mor hawdd.

3.

Rwy'n ofni na chlywais yn iawn yr hyn a ddywedasoch.

Dywedais, does dim brws, gallaf fynd â chi yn y car.

Oni fydd yn eich gwneud yn hwyr?

Na, rydw i'n mynd y tu hwnt i'ch lle.

4.

Mae'n ddrwg gennym, ond yr wyf yn colli hynny.

Dywedais, Fe wnaf eich rhedeg yn ôl yn y car.

Ydych chi'n siŵr nad yw'n ormod o drafferth?

Na, ni fydd yn cymryd munud i adael i ffwrdd.

Sylwadau Facebook