Chwaraeon Dwr, Chwaraeon Gaeaf, Hamdden

Cartref » Chwaraeon Dwr, Chwaraeon Gaeaf, Hamdden

CHWARAEON A HAMDDEN GAEAF

Sgïo A. (i lawr)

1. sgis
2. sgïo
3. rhwymiadau
4. polion

B. sgïo traws gwlad

5. sgis traws gwlad

Sglefrio C. (iâ)

6. (iâ) sglefrynnau
7. gwarchodwyr sglefrio

D. ffigur sglefrio

8. sglefrynnau ffigwr

E. sledding

9. sled
10. dysgl / soser sledding

F. bobsledding

11. bobsled

G. nythu eira

12. môr eira

H. tobogganio

13. toboggan

CHWARAEON A HAMDDEN DŴR

A. hwylio


1. llong hwylio
2. cynorthwyydd bywyd

B. canŵio


3. canŵ
4. padllau

C. rhwyfo


5. cwch rhes
6. olion

D. caiacio


7. caiac
8. padlo

E. rafftio (dŵr gwyn)


9. rafft
10. siaced bywyd

F. nofio


11. traws nofio / siwt ymdrochi
12. goglau
13. cap ymdrochi

G. snorkelu


14. mwgwd
15. snorkel
16. fflipwyr

H. deifio sgwba


17. siwt gwlyb
18. (aer)
19. (blymio) masg

I. syrffio

20. bwrdd syrffio

Windsurfing J.


21. hwylfwrdd
22. hwylio

K. dyfroedd dyfroedd


23. sgis dŵr
24. towrope

L. pysgota


25. (pysgota) gwialen
26. reel
27. (pysgota) llinell
28. net
29. abwyd

Sylwadau Facebook