Berfau symud

Cartref » Berfau symud

Berfau symud- Geiriadur Lluniau

Verbs of movement-Body - Lluniau Lluniau

1. cwympo

2. siarad / siarad

Verbs of movement-Body - Lluniau Lluniau

3. cario

4. sefyll

Verbs of movement-Body - Lluniau Lluniau

5. cyffwrdd

6. pwynt

7. ysgwyd dwylo

8. eistedd

9. gwthio

Verbs of movement-Body - Lluniau Lluniau

10. tynnu

11. chwerthin

12. hug

13. ton

Verbs of movement-Body - Lluniau Lluniau

14. gorwedd i lawr

15. crio

16. frown

Verbs of movement-Body - Lluniau Lluniau

17. canu

18. clapio

19. gwên

20. cusan

21. dawnsio

Verbs of movement-Body - Lluniau Lluniau

1. darllenwch

2. codi

3. rhowch i lawr

4. ysgrifennu

5. rhowch

6. cymryd

Verbs of movement-Body - Lluniau Lluniau

7. tynnu lluniau

8. torri

9. glud

10. pwyswch

Verbs of movement-Body - Lluniau Lluniau

11. chwistrellu

12. plygu

13. paent

14. yn agored

Verbs of movement-Body - Lluniau Lluniau

15. dal

Verbs of movement-Body - Lluniau Lluniau

16. llenwi

17. arllwys

18. droi

19. egwyl

Sylwadau Facebook