Gweithredu car

Cartref » Gweithredu car

Gweithredu car

English Picture Dictionary ar gyfer Gweithgareddau Bob dydd

Newid Gears

Gweithredu car English Picture Dictionary ar gyfer Gweithgareddau Bob dydd

Gadawodd Kate ar y pedal clutch i mewn i gêr a chymerodd ei droed oddi ar y cydiwr.

Goryrru / Syrthio i lawr

Gweithredu car English Picture Dictionary ar gyfer Gweithgareddau Bob dydd

I fynd yn gyflymach, pwysleisiodd Kate y cyflymydd.
Wrth i'r car gyflymu, symudodd i mewn i gêr uwch.
Er mwyn arafu, gadewch i Kate i fyny ar y cyflymydd a symud i mewn i offer is.
Arafodd y car.

Stopio

Gadawodd Kate ar y brêc.

Troi

Rhoddodd Kate ei troad ar y olwyn lywio a'i droi.

Gweithredu car English Picture Dictionary ar gyfer Gweithgareddau Bob dydd

Pan oedd yn dywyll, fe droi ar y goleuadau.
Pan oedd hi'n bwrw glaw, troi ar y chwistrellwyr gwynt.

Sylwadau Facebook